Zaproszenie do współpracy

Jeśli nieobca Ci jest dydaktyka, jeśli lubisz uczyć się oraz innych, jeśli utożsamiasz się z naszą misją,  jeśli chciałbyś prowadzić zajęcia w naszym ośrodku to zapraszamy do współpracy! Wypełnij formularz a my skontaktujemy się z Tobą.

Zapraszamy!

Weronika Nawara

Weronika Nawara - magister pielęgniarstwa. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pielęgniarka od początku swojej kariery zawodowej związana z Oddziałem Intensywnej Terapii. Ukończyła liczne kursy, m.in. kurs Leczenia Ran, kurs kwalifikacyjnym Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z tejże dziedziny. Od początku studiów związana ze Stowarzyszeniem ,,Apetyt na Życie”. Pasjonatka tematyki żywienia klinicznego. Prowadząca kursy z zakresu pielęgnacji osób starszych. Autorka bloga ,,W czepku urodzona” oraz książki ,,W czepku
urodzone. O niewidzialnych bohaterkach szpitalnych korytarzy”. W 2019 roku odznaczona tytułem Superbohaterki roku 2019 Wysokich Obcasów, za solidaryzowanie środowiska pielęgniarskiego oraz obalanie stereotypów. W pracy charakteryzująca się uporem, cierpliwością oraz dokładnością. W życiu codziennym pasjonatka śpiewu i literatury faktu.

dr Anna Włodarska

dr n. med. i n. o zdr. Anna Włodarska - magister pielęgniarstwa i pedagogiki, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym oraz w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.
W trakcie swojej pracy zawodowej stale rozszerza kompetencje zawodowe, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach oraz kursach specjalistycznych z dziedziny pielęgniarstwa, uzyskując nowe uprawnienia pielęgniarskie. Autorka kilkunastu publikacji naukowych. Główne zainteresowania związane są przede wszystkim z szeroko pojętą dziedziną medycyny rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem: rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka, zaburzeń oddychania w czasie snu, praw dziecka w szpitalu. W życiu prywatnym jest żoną i mamą trójki wspaniałych dzieci. Jej pasją są podróże, gry planszowe oraz pieczenie ciast.

 

 

Agnieszka Kotowska


Magister pielęgniarstwa (2019r) i pedagogiki (2013r), specjalista pielęgniarstwa zachowawczego (2018r). Ukończyłam kursy i szkolenia z różnych dziedzin pielęgniarstwa min. spirometrii, ordynowanie i wypisywanie recept, edukator w cukrzycy, GCP. Nabytą wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy a także prowadząc zajęcia ze studentami, pacjentami w edukacji zdrowotnej. Nauka to moja pasja, jestem zwolennikiem ciągłego kształcenia, które wpisane      w zawód pielęgniarki nie jest tylko obowiązkiem ale powinnością wynikającą z odpowiedzialności zawodowej.              Na co dzień interesuje się problemami współczesnego pielęgniarstwa, szczególnie w zakresie POZ i specjalistyki       na poziomie AOS. Ambulatoryjnie opiekuję się pacjentami Optima Medycyna SA oraz w warunkach domowych              z Poradni Żywieniowej Nutrimed.


Iwanowski Marek

Iwanowski Marek, lat 42 mgr pielęgniarstwa, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, od 2010 r. posiadam uznanie kwalifikacji zawodowych i kwalifikacji nauczyciela zawodu w Niemczech, pracowałem w Niemczech w wielu oddziałach szpitalnych jak i domach opieki, a także w Pflegedienst (odpowiednik pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce) Obecnie uczę  w szkole w Niemczech kształcącej w zawodach pielęgniarki i  pomocy pielęgniarskich.


Michał Milewski

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej, pielęgniarz anestezjologiczny   i intensywnej opieki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej dla studentów kierunku pielęgniarstwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent studiów pielęgniarskich na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prawo wykonywania zawodu oraz dyplom uzyskał w 2012 roku. Ukończył szereg kursów i szkoleń podyplomowych dedykowanych pielęgniarkom w celu poszerzania kompetencji zawodowych. Posiada uprawnienia do przeprowadzenia badania fizykalnego oraz ordynowania leków i wypisywania recept. Specjalizuje się w terapii bólu ostrego
i przewlekłego oraz leczeniu uporczywych objawów obniżających jakość życia i umierania. Wyznaje zasadę, że jeśli praca jest Twoją pasją, to w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia.

Agnieszka Krawczyk-Sarna

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa geriatrycznego. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w służbie zdrowia i prawa w ochronie zdrowia.

  Kierownik i wykładowca specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych z dziedziny pielęgniarstwa opieki paliatywnej, leczenia bólu i żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla pielęgniarek. Prelegent na konferencjach i warsztatach z zakresu opieki paliatywnej, regulacji prawnych zawodu pielęgniarki i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki i położnej oraz transkulturowości w pielęgniarstwie.

  Ukończyła kursy i szkolenia z różnych dziedzin pielęgniarstwa min. ordynowanie i wypisywanie recept ,leczenia ran, pielęgniarstwa długoterminowego, wykonywania i interpretacji zapisu EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej itp.

Opiekun stażu specjalizacji, kursów i praktyk studentów pielęgniarstwa. Członek i skarbnik Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Członek Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej ,,Nadzieja’’.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując wolontaryjnie i zawodowo z chorymi objętymi opieką paliatywną. Obecnie pracuje zawodowo w oddziale opieki paliatywnej i w hospicjum domowym.

Zdobyła I miejsce w województwie w Konkursie ,,Pielęgniarka Roku 2015’’ oraz statuetkę ,,Diamentowy Czepek’’ 2016 roku.

W życiu prywatnych żona i mama dwójki dzieci.

 

Agnieszka Bidermann-Chęcińska

Magister pielęgniarstwa. Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego. Prowadzę indywidualną praktykę pielęgniarską w POZ. Ukończyłam studia podyplomowe z „Zarządzania w opiece zdrowotnej” oraz liczne kursy i szkolenia, m.in.: EKG, leczenie ran, ordynowanie leków oraz edukacja diabetologiczna. Poza zawodowo dużo podróżuje oraz uwielbiam kuchnie japońską.

dr Katarzyna Kretowicz

dr n. med., mgr piel. Katarzyna Kretowicz – absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie i Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku; Przewodnicząca Komisji Kształcenia przy ORPiP w Gdańsku. Główne zainteresowania to organizacja pracy i zarządzanie w pielęgniarstwie, jakość opieki oraz psychologia organizacji pracy a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.dr Beata Stepanow

dr n. o zdr. Beata Stepanow – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, dyrektor Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie, od prawie 20 lat edukuje osoby chore na cukrzycę i ich rodziny, środowiska społeczno-zawodowe. Przez ostatnie lata została uhonorowana kilkakrotnie Tytułem Pielęgniarki Roku i nagrodą „Kryształowego Kolibra” od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Tytułem Osobowość Roku oraz Człowiek Roku. Wieloletni wykładowca oraz kierownik kursów w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Autorka  Przewodnicząca komitetów naukowych, organizatorka i wykładowca podczas krajowych oraz międzynarodowych konferencji. Autorka programów edukacyjnych dla osób przewlekle chorych oraz projektów realizowanych przy wsparciu funduszy europejskich. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi grupami zaangażowanymi w edukację i opiekę diabetologiczną oraz prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie. Współpracuje z Ministerstwem Zdrowia w sprawie rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej nad pacjentem z cukrzycą. Za swoją działalność edukacyjną otrzymała w 2019 roku prestiżową Nagrodę Guido Ruffino podczas 55 -go Europejskiego Zjazdu Badań nad Cukrzycą w Barcelonie.

dr Katarzyna Malinowska

Katarzyna Malinowska dr n. med., mgr piel., specjalistka  pielęgniarstwa chirurgicznego, licencjonowana hirudoterapeutka i larwoterapeutka. W 2009 roku obroniła pracę doktorską która dotyczyła leczenia odleżyn. Aktualnie jest członkiem EWMA (Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran), Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran, Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Przez dwie kadencje była członkiem Komisji Rewizyjnej przy tym Towarzystwie. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących leczenia ran w prasie specjalistycznej oraz w podręcznikach dla pielęgniarek. Leczeniem ran zajmuje się od 2005 roku. Prowadzi liczne szkolenia dla różnych medycznych grup zawodowych oraz dla pacjentów. Obecnie prezes Fundacji O! Rany.

Renata Franczak

Magister położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego. Ukończone studia podyplomowe Politechnika Łódzka-Zarządzanie służbą zdrowia i techniki medyczne. Od 2015 roku prowadzę Indywidualną Praktykę Położnej POZ w ramach samodzielnego kontraktu z NFZ. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, projekt, nie tylko w zakresie kompetencji położnej. Nie jestem stereotypowym przedstawicielem zawodu położnej, moja praca zawodowa i uczenie innych jest moją pasją. Nie ważne ile masz lat, gdy się uczysz, poznajesz coś nowego, masz pasję, to się nie starzejesz. Pamiętaj o tym!

Sebastian Fischer

Radca prawny , trener-praktyk. Specjalista prawa zobowiązań oraz prawa handlowego. Od początku swojej kariery zawodowej związany z problematyką odszkodowań i zadośćuczynień, najpierw jako pracownik jednej z wiodących na polskim rynku firm ubezpieczeniowych, a następnie jako prawnik w kancelariach obsługujących zarówno firmy ubezpieczeniowe jak i poszkodowanych. Doświadczenie szkoleniowa zdobywał w trakcie pracy na stanowisku trenera wewnętrznego, gdzie przez ponad 2-lata uczestniczył w opracowywaniu i prowadził szkolenia dla pracowników zakładów ubezpieczeń i kadry menadżerskiej.

Szymon Formela

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – mgr socjologii (2002) Wykładowca w Zakładzie Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2004 - 2014) Specjalista w zakresie Socjologii Medycyny; Socjologii Bezpieczeństwa, oraz wybranych form socjoterapeutycznych i socjoedukacyjnych dedykowanych Personelowi Pielęgniarskiemu.

Zawodowo interesują mnie wszelkie możliwe rozwiązania oparte na wiedzy i faktach, które wspomagają Pielęgniarkę i Pielęgniarza w:

1 Ochronie własnego zdrowia i życia

2 Osiąganiu wyznaczonych sobie celów

3 Rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych będących skutkiem wykonywanej pracy

4 Pomagają Pielęgniarce/Pielęgniarzowi czuć się tak jak Ona sama chciałaby się czuć /On sam chciałby się czuć .

Magdalena Agnieszka Włochowicz

W roku 2001 ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe w Gdyni, następnie przez kolejne 18 lat pracowałam jako pielęgniarka w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej. Byłam zarówno pielęgniarką odcinkową jak i opatrunkową. Jako pielęgniarka pracowałam też w Oddziale Neurologii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Podczas pobytu na WAM w Łodzi  odbyłam szkolenie wojskowe uzyskując specjalizację wojskową w dziedzinie chirurgii. W roku 2008 ukończyłam kurs specjalistyczny leczenia ran, stało się to moją pasją. W roku 2010 otworzyłam praktykę zajmującą się leczeniem ran trudno gojących. Od tego roku należę też do PTLR. Podczas studiów pomostowych w 2010/2011 roku na Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie obroniłam pracę licencjacką „Nowa generacja opatrunków” i uzyskałam tytuł licencjata pielęgniarstwa. W kolejnych latach ukończyłam liczne szkolenia specjalistyczne w zakresie szczepień ochronnych, wykonywania i interpretacji EKG, badań fizykalnych, RKO. W 2019 roku uzyskałam tytuł specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego. Od maja 2020 posiadam uprawnienia w zakresie ordynacji i kontynuacji recept i wniosków na wyroby medyczne. Na co dzień pracuję w przychodniach Carolina Medical Center i Swissmed w Gdańsku, jestem pielęgniarką zabiegową. Dodatkowo prowadzę własną specjalistyczną praktykę pielęgniarską. We wrześniu tego roku na mój wniosek została powołana pierwsza w Polsce Komisja Problemowa do spraw Recept przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, której jestem członkiem. Poza pracą zawodową działam od zawsze społecznie. Jestem członkiem Stowarzyszenia Grupa Ratownicza Alfa w Gdańsku. Założyłam również grupę „Medycy” działającą na Facebook, która podczas lock downu pomagała w dostępie do wiedzy, webinarów i nadal pozwala na wymianie doświadczeń. Udało mi się poprawić dostęp Pielęgniarek i Położnych do portalu personelu NFZ poprzez zgłoszenie niezgodności z Ustawą o Zawodach Pielęgniarek i Położnych. Zostały one usunięte, poprawiając dostęp dla naszej grupy zawodowej do systemów informatycznych NFZ.

W mojej pracy głównym celem jest nieść ulgę Pacjentom oraz pomagać im w powrocie do zdrowia. Opieram się na dowodach naukowych i stale pogłębiam moją wiedzę by opiekować się nimi jak najlepiej.

Jerzy Krukowski

Ja, również będę prowadził zajęcia na szkoleniach organizowanych w tym ośrodku :-)